Villkor och bestämmelser

Hem » Villkor och bestämmelser

1 Inledning

1.1 Dessa villkor reglerar din användning av vår webbplats.

1.2 Genom att använda vår webbplats godkänner du dessa villkor i sin helhet; följaktligen, om du inte håller med om dessa villkor eller någon del av dessa villkor får du inte använda vår webbplats.

1.3 Om du registrerar dig på vår webbplats, skickar in något material till vår webbplats eller använder någon av våra tjänster på webbplatsen kommer vi att be dig att uttryckligen godkänna dessa villkor.

1.4 Du måste vara minst 18 år gammal för att använda vår webbplats; genom att använda vår webbplats eller godkänna dessa villkor garanterar och försäkrar du oss att du är minst 18 år gammal.

1.5 Vår webbplats använder cookies; genom att använda vår webbplats eller godkänna dessa villkor samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i vår sekretess- och cookiepolicy.

2 Upphovsrättsmeddelande

2.1 Copyright (c) 2020 CasinoReviews.net.

2.2 Med förbehåll för de uttryckliga bestämmelserna i dessa villkor:

(a) vi, tillsammans med våra licensgivare, äger och kontrollerar all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till vår webbplats och materialet på vår webbplats; och

(b) alla upphovsrättsliga och andra immateriella rättigheter på vår webbplats och materialet på vår webbplats är reserverade.

3 Tillstånd att använda webbplatsen

CasinoReviews.net ger dig en återkallelig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad licens att använda vår tjänst strikt i enlighet med villkoren i detta avtal. Dessa villkor är ett avtal mellan dig och CasinoReviews.net (som i dessa villkor kallas ”CasinoReviews.net”, ”oss”, ”vi” eller ”vår”), leverantören av webbplatsen CasinoReviews.net och de tjänster som är tillgängliga från webbplatsen CasinoReviews.net (som i dessa villkor kollektivt kallas ”CasinoReviews.net-tjänsten”).

I dessa villkor hänvisar ”du” både till dig som individ och till den enhet som du representerar. Om du bryter mot något av dessa villkor förbehåller vi oss rätten att säga upp ditt konto eller blockera tillgången till ditt konto utan förvarning.

4 Missbruk av webbplatsen

4.1 Du får inte:

(a) använda vår webbplats på något sätt eller vidta någon åtgärd som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller försämring av webbplatsens prestanda, tillgänglighet eller åtkomlighet;

(b) använda vår webbplats på något sätt som är olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med något olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller verksamhet;

(c) hacka eller på annat sätt manipulera vår webbplats;

(d) undersöka, skanna eller testa sårbarheten på vår webbplats utan tillstånd;

(e) kringgå autentiserings- eller säkerhetssystem eller processer på eller i samband med vår webbplats;

(f) använda vår webbplats för att kopiera, lagra, vara värd för, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera material som består av (eller är kopplat till) spionprogram, datavirus, trojansk häst, mask, tangenttryckningsloggare, rootkit eller annan skadlig datorprogramvara;

(g) utsätta vår webbplats resurser (inklusive bandbredd, lagringskapacitet och bearbetningskapacitet) för en orimligt stor belastning;

(h) dekryptera eller avkoda någon kommunikation som skickas av eller till vår webbplats utan vårt tillstånd;

(i) bedriva systematisk eller automatiserad datainsamling (inklusive, utan begränsning, skrapning, datautvinning, datautvinning och datahämtning) på eller i samband med vår webbplats utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande;

(j) få tillgång till eller på annat sätt interagera med vår webbplats med hjälp av robotar, spindlar eller andra automatiserade medel, utom i syfte att indexera sökmotorer;

(k) bryta mot de direktiv som anges i filen robots.txt för vår webbplats;

(l) använda uppgifter som samlats in från vår webbplats för direktmarknadsföring (inklusive, men inte begränsat till, e-postmarknadsföring, SMS-marknadsföring, telemarketing och direktutskick) eller

(m) göra något som stör den normala användningen av vår webbplats.

4.2 Du måste se till att all information som du lämnar till oss via vår webbplats, eller i samband med vår webbplats, är sann, korrekt, aktuell, fullständig och inte vilseledande.

5 Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från en tredje part kommer du att hänvisas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar villkoren för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, villkoren eller metoderna på tredje parts webbplatser eller tjänster.

6 Registrering och redovisning

6.1 Du kan registrera dig för ett konto på vår webbplats genom att fylla i och skicka in formuläret för registrering av konto på vår webbplats.

6.2 Du får inte tillåta någon annan person att använda ditt konto för att få tillgång till webbplatsen.

6.3 Du måste omedelbart meddela oss skriftligen om du får kännedom om någon obehörig användning av ditt konto.

6.4 Du får inte använda någon annan persons konto för att få tillgång till webbplatsen.

7 Varumärken

7.1 Identitetsvarumärken, våra logotyper och våra andra registrerade och oregistrerade varumärken är varumärken som tillhör oss; vi ger inget tillstånd till användning av dessa varumärken och sådan användning kan utgöra ett intrång i våra rättigheter.

7.2 Tredje parts registrerade och oregistrerade varumärken eller servicemärken på vår webbplats tillhör deras respektive ägare och, om inget annat anges i dessa villkor, stöder vi inte och är inte anslutna till någon av innehavarna av sådana rättigheter och som sådana kan vi inte bevilja någon licens för att utöva sådana rättigheter.